Author Archives: บ้านเมืองเหนือ

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า

อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อขึ้นดอยอ่างขาง นั่นคือ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล สุดเขตชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของทหารไทยและพม่า ที่สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน

“Read More”

บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

หลายๆ ท่านที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อาจจะคิดว่านอกจากวัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลก หายาก และมีที่เดียวในประเทศไทยซึ่งมีเสน่ห์มากเพราะทำจากไม้หอมนำเข้าจากญี่ปุ่นและยังเป็นไม้ที่มีกลิ่นอโรมาเธอราฟี่ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อยามที่ได้กลิ่นนั่นก็คือบ้านไม้หอมฮิโนกิ

“Read More”

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 จุดนัดพบ - กำแพงเพชร - ลำปาง - อ.ฝาง เชียงใหม่

04.00 น.
ออกเดินทางจากจุดนัดพบ (*เวลาที่เดินทางถึงที่หมายขึ้นอยู่กับสถานที่เริ่มต้น*)
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดกำแพงเพชร
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเกาะคา  อันลือชื่อของจังหวัดลำปาง
12.30 น.
แวะนมัสการพระธาตุลำปางหลวงเพื่อเสริมดวงและเป็นศิริมงคลให้กับท่านที่เกิดปีฉลู ณ พระธาตุลำปางหลวง
13.30 น.
ออกเดินทางสู่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
17.00 น.
เดินทางถึงที่พัก ณ บ้านเมืองเหนือรีสอร์ท อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่นี่เราจะนำท่านเข้าที่พักเพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**บ้านเมืองเหนือรีสอร์ทมีห้องอาหารครัวบ้านเมืองเหนือไว้คอยบริการทุกท่านในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ สามารถสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษดังเช่นในวันนี้**
18.00 น.
ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นจากครัวบ้านเมืองเหนือรีสอร์ทและทางเราขอแนะนำ ปลาทอดสมุนไพร ออเดิฟเหนือ ผัดเผ็ดหมูป่า และยำถั่วพูกุ้งสด ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของรีสอร์ท
**มีเครื่องดื่มทุกประเภทไว้คอยให้บริการทุกท่านพร้อมกับแกล้ม**
20.00 น.
ส่งทุกท่านเข้านอนเพื่อออมแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วันที่ 2 ดอยอ่างขาง – วัดป่าไม้แดง – บ้านไม้หอมฮิโนกิ – ตัวเมืองเชียงใหม่

07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารครัวบ้านเมืองเหนือรีสอร์ท หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางต่อ
07.30 น.
ออกเดินทางจากบ้านเมืองเหนือรีสอร์ท มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง
**ในกรณีที่รถส่วนตัวขึ้นไมได้เราแนะนำให้ใช้บริการรถสองแถวท้องถิ่นจะดีกว่าค่ะ ในราคาเหมาไปกลับราคา 1500 บาท เที่ยวเดียว 800 บาท ถ้าต่อคนตกคนละ 100 บาทค่ะ**
08.30 น.
เดินทางถึงสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับอากาศเย็นสดชื่น ดอกไม้สวยสดงดงามและหลากหลายกิจกรรมซึ่งรอให้คุณมาชื่นชม
**ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท ในกรณีที่นำรถไปเองค่ารถ 50 บาทต่อคันค่ะ**
10.30 น.
เดินทางกลับจากดอยอ่างขางระหว่างทางลงเชิญท่านแวะชมไร่สตอเบอร์รี่หรือสวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล พร้อมซื้อหาผลผลิตได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอำเภอไชยปราการ
13.00 น.
สักการะพระเจ้าพรหมมหาราช ผู้ซึ่งสถาปนาเมืองไชยปราการและท่านยังเป็นผู้ที่รวบรวมแผ่นดินล้านนาเข้ากับสยามในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าไม้แดง
13.50 น.
เดินทางออกจากวัดป่าไม้แดงเพื่อเดินทางสู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
14.10 น.
เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ บ้านไม้หอมฮิโนกิ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ไม้หอมสร้างทั้งหลัง
และไม้หอมนี้มีกลิ่นอโรมาเธอราฟี ซึ่งช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
17.30 น.
เดินทางถึงโรงแรมที่พักในเชียงใหม่บริเวณประตูท่าแพหลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
ขอเชิญทุกท่านเดินเล่นพร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินประตูท่าแพเพื่อเลือกซื้ออาหาร
และของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
21.30 น.
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 วัดเชียงมั่น – วัดเจดีย์หลวง – วัดพระสิงห์

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางต่อ
08.00 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าสู่วัดเชียงมั่น
08.20 น.
เยี่ยมชมสถานที่ๆถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งและเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมือง เชียงใหม่และถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ ณ วัดเชียงมั่น
09.00 น.
ออกเดินทางจากวัดเชียงมั่นมุ่งหน้าสู่สถานที่ต่อไป
09.20 น.
วัดนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่อดีตเมื่อพญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่องค์หนึ่งคือพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร
10.10 น.
ออกเดินทางสู่สถานที่สุดท้ายของโปรแกรมนี้
10.20 น.
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088 วัดเจดีย์หลวงจึงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยว สร้างในสมัย”พญาแสนเมืองมา” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ.1931 – 1954 เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่ “พญากือนา” พระราชบิดา
11.00 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูน
11.40 น.
เดินทางถึงจังหวัดลำพูนและแวะรับประทานอาหารกลางวัน
12.40 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดลำพูนมุ่งหน้าสู่จุดหมาย
20.00 น.
เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม (อ่างทอง-อยุธยา-กทม)

**หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ความต้องการของลูกทัวร์


เที่ยวชม สวนส้มธนาธร

สวนส้มธนาธร 8 เพราะปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2535 ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในสถานที่ที่เป็นเนินเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อมองจากศาลาชมวิวจะสามารถมองเห็นสายน้ำกก ที่ลัดเลาะพื้น ที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การชมวิวและเก็บภาพประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สวนท่าตอนที่เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 450 ไร่ เพราะปลูกส้ม 2 สายพันธ์ ได้แก่ส้มสายน้ำผึ้งและโอเชี่ยนฮันนี่ไร้เมล็ด สวนธนาธร 8 มีกิจกรรม หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้แก่ การชมวิวรอบสวนด้วยรถเรือ และเลือกเก็บส้มด้วยตัวคุณเอง

“Read More”

วัดท่าตอน พระอารามหลวง แม่อาย เชียงใหม่

สักการะ พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่

วัดท่าตอน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ บนยอดเนินเขาต่อเนื่องกันหลายลูก เนื้อที่กว่า 400 ไร่ มีพระเจดีย์แก้ว (พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์) ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาชั้นที่ 8 ในทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีภูมิสถานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดและสงเคราะห์ชาวเขา บนยอดเขานี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ำแม่กกที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างชัดเจน

“Read More”

วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช ไชยปราการ

วัดป่าไม้แดง พระเจ้าพรหมมหาราช

ขอเชิญทุกท่านสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นท่านจะได้ชมวิหารพระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการที่มีความสวยงามมากที่สุดในอำเภอไชยปราการนอกจากชื่อวัดป่าไม้แดงที่ชาวบ้านเรียกขานกันแล้วนั้นวัดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระเจ้าพรหมมหาราช อันเกรียงไกรนั่นเองค่ะ

“Read More”

เที่ยวดอยอ่างขาง ชมดอกไม้งาม

เมื่อลมหนาวพัดมาเยือน เป็นอันรู้กันว่าถึงเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับอากาศเย็นชื่นใจของทางภาคเหนือและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นจังหวัด “เชียงใหม่” ซึ่งบ้านเหนือรีสอร์ท ของเราขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้รีสอร์ทและการเดินทางสะดวกสบาย ชมดอกไม้และพรรณพืชหลากหลายงดงามตระการตา ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือที่หลายคนเรียกว่า ดอยอ่างขาง นั่นเองค่ะ

“Read More”

ห้องประชุม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin feugiat augue nisi, vitae vehicula augue vulputate et. Duis scelerisque sem sit amet orci tincidunt porttitor. Duis pharetra urna at rhoncus tempor. Quisque mollis ut nisl ac varius. Vestibulum vitae volutpat lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer condimentum erat eu leo facilisis fringilla. Duis sollicitudin euismod gravida. Donec odio justo, venenatis at ipsum a, cursus lobortis purus. Integer luctus, nibh non euismod pulvinar, elit turpis lobortis mauris, nec dictum nisl felis quis orci.

Pellentesque ultricies leo vel ligula lacinia, vitae accumsan ligula lobortis. Cras eros nibh, pellentesque ac sodales ac, venenatis sit amet purus. Cras ac tortor eget erat sagittis maximus. Morbi vitae malesuada odio, eget viverra quam. Nulla facilisi. Donec lacinia pellentesque metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec dolor velit, volutpat vel elit eu, efficitur lacinia nunc. Maecenas congue libero non sapien auctor auctor. Aliquam condimentum tincidunt eleifend. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In hac habitasse platea dictumst. Morbi interdum fermentum mi, vitae fringilla neque lobortis sed. Integer scelerisque augue vel lectus gravida imperdiet ac vitae velit.

Pellentesque eu egestas turpis. Morbi justo mauris, efficitur id nisl et, iaculis feugiat arcu. Cras fermentum lorem dolor, eu pellentesque velit porta ut. Phasellus ut sollicitudin metus, in pretium turpis. Curabitur risus sapien, convallis quis malesuada vel, blandit nec lectus. Duis fermentum tincidunt nisl vel suscipit. Vestibulum ultrices, quam dapibus placerat posuere, lacus turpis convallis diam, vehicula porttitor odio ante id dui.

Morbi eu diam neque. Donec gravida ultricies sem quis dictum. Aenean diam enim, ultrices sed auctor at, tristique eget quam. Duis ornare erat quis tristique convallis. Donec ipsum neque, posuere vitae iaculis at, rhoncus sed nisi. Vestibulum efficitur cursus imperdiet. Ut scelerisque ut mi ac lobortis. Duis condimentum massa eu mi volutpat faucibus. Curabitur feugiat diam at vestibulum imperdiet. Praesent ultricies imperdiet quam ac maximus. Pellentesque vulputate risus ligula, ac fringilla tellus aliquet id. Sed dapibus euismod turpis, sit amet faucibus nibh blandit id. Vestibulum non vulputate felis.


ครัวบ้านเมืองเหนือ

ครัวบ้านเมืองเหนือรีสอร์ทผู้ที่เข้าพัก จะได้ ลิ้มรสชาติอาหารที่อร่อย และ สด สะอาด ในบรรยากาศของธรรมชาติเรามีบริการให้ทุกมื้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt purus nisl, eget pulvinar massa aliquet at. Morbi venenatis augue tortor. Fusce scelerisque bibendum semper. Duis scelerisque sed urna vitae porta. In eleifend massa arcu, in ullamcorper lorem consequat non. Aenean aliquam mi dolor, sed maximus erat maximus ut. Proin a augue id nunc sodales iaculis. Donec non nulla finibus arcu feugiat vehicula in vel elit. Donec ultrices in diam vitae aliquam. Aenean ac elit eget nunc tincidunt accumsan sed eu lectus. Duis et velit in dolor elementum iaculis eget in quam. Mauris ac vehicula lacus. Donec sit amet tristique tellus, id malesuada turpis. Vestibulum gravida, nisi ac ullamcorper blandit, lacus nisl rutrum libero, in sodales lectus diam sed nisl. Sed finibus mauris nunc, quis fringilla augue commodo sit amet.

Suspendisse neque elit, ullamcorper vitae pharetra eu, molestie id dolor. Sed aliquam sapien sed nibh porttitor, ut pharetra ligula tincidunt. In sed commodo risus, ut pulvinar justo. Nulla elementum malesuada nunc non eleifend. Etiam molestie sodales enim vel blandit. Curabitur pharetra justo nec sapien hendrerit ultrices rhoncus ut risus. Donec rhoncus tortor eu odio iaculis pulvinar. Proin vitae massa dictum, auctor elit eu, aliquet sapien. Curabitur maximus dui eu sapien fringilla lacinia. Proin enim dolor, egestas non consequat at, tincidunt vel est. Suspendisse posuere maximus leo, vitae pretium eros euismod a. Aenean quis nibh vehicula, cursus mauris ac, feugiat turpis. Vestibulum eleifend vulputate urna, et commodo mauris tempus ac. Cras consequat nisi nulla, et molestie eros hendrerit in.

Pellentesque vestibulum non nisl sed interdum. Ut eleifend varius diam, eu consectetur ex faucibus a. Nam varius ullamcorper mi, et pretium mi iaculis eu. Duis hendrerit, ligula id iaculis euismod, nisl nisl consequat quam, ut tincidunt lorem mi faucibus nibh. Nullam vehicula faucibus massa, quis convallis ex commodo quis. Vestibulum rhoncus placerat felis eu consectetur. Cras placerat in libero non interdum. Nunc ipsum libero, iaculis eu sollicitudin sit amet, semper eu purus. Cras a arcu odio. Nam sit amet sapien ex. Quisque sodales venenatis feugiat. Phasellus id vehicula metus, ut vestibulum turpis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque nisi libero, consequat eu pellentesque ullamcorper, semper eu risus. Proin risus est, venenatis placerat dictum ac, congue consectetur justo. Sed bibendum hendrerit lacus accumsan fringilla.

Suspendisse non turpis ligula. Pellentesque at porttitor sem. Nullam commodo nisi at rhoncus aliquet. Ut fermentum pretium tristique. Sed at tortor est. Etiam at leo egestas, eleifend libero vel, viverra augue. Donec rhoncus hendrerit mi, non venenatis tellus. Curabitur dictum, enim at tempor aliquet, ligula lorem rhoncus lorem, eget dignissim mi ligula ut sapien. In lacinia quis ipsum ut lacinia.

Duis vehicula eget tellus laoreet aliquam. Donec semper blandit nisl et eleifend. Nulla elementum congue ultrices. Duis eget massa vel nunc sollicitudin congue ut at libero. Aliquam convallis eleifend nunc vel laoreet. Duis volutpat ultrices ante vitae cursus. Duis commodo erat velit, nec dapibus leo viverra sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.


บ้านเมืองเหนือรีสอร์ท

บ้านแฝด

สิ่งอำนวยความสุข


เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์ 
ตู้เย็น  
อาหารเช้า
Free-WiFi

ราคา 1,800 บาท/หลัง/คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 4 ท่าน

*เตียงเสริม คิดค่าบริการท่านละ 200 บาท พร้อมอาหารเช้า

บ้านแฝดเป็นแบ่งเป็น 2 ห้องนอนที่มีประตูเชื่อมถึงกัน