ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า

อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อขึ้นดอยอ่างขาง นั่นคือ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล สุดเขตชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของทหารไทยและพม่า ที่สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลทั่วไป

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล สุดเขตชายแดนไทย–พม่า ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนอแล ดอยอ่างขาง หมู่บ้านนอแลเป็นหมูบ้านของชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า ที่นี่ถ้ามองไปฝั่งพม่า จะเห็นฐานที่ตั้งของพม่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ได้อย่างชัดเจน และมีเพียงรั้วเท่านั้นที่กั้นไว้ แต่วันนี้หมอกลงจัดมากเลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับพม่าทำให้มีการอพยพของชนกลุ่มน้อยอยู่หลายครั้ง แต่ชนเผ่าปะหล่อง ได้มีการถวายฎีกาแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2527 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์จึงมีพระดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลแรกเริ่มเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่อง และทำเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยมีครูมาสอนเป็นบางครั้ง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและขัดแย้งกันระหว่างชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามบริเวณชายแดน เมื่อปี พ.ศ. 2528–2530 ระหว่างกลุ่มว้า กลุ่มไทยใหญ่ และขุนส่า และกลุ่มว้าได้เข้ามาตั้งฐานที่วัดปะหล่อง จนเมื่อในปี พ.ศ. 2530 เหตุการณ์ได้รุนแรงขึ้น และพม่าก็เข้ามายึดครองฐานที่ตั้งของกลุ่มว้าจนสำเร็จ ทางการไทยก็ได้ทำการส่งกำลังทหารไทยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการที่หมู่บ้านขอบด้ง และทำการเจรจากับทหารพม่าและพม่าก็ยอมถอยทัพกลับไป จึงเป็นฐานปฏิบัติการบ้านนอแลจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลจาก: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จุดเด่นของที่นี่

แผนที่ตั้ง


Latitude
19°56’25.3″N

Longitude
99°02’30.0″E

Google Map Decimal Degrees
19.940370, 99.041672

การเดินทางจากรีสอร์ท

ใช้ระยะเวลาประมาณ  1 ชั่วโมง
ดูเส้นทาง  http://goo.gl/vvnoQD

Google Maps

 

บ้านนอแล

Comments

comments